Otwarte w następny poniedziałek od 12:00 do 23:55

Odśwież stronę

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego https://zamow.grano.pl (dalej Serwis) oraz stanowi informację o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik w tym w szczególności w zakresie plików cookies.

 I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Magdalena Bugaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Bugaj DROGPOL siedziba w Olkuszu przy ul. Parcze 96, NIP: 6371806717 (zwany dalej Administratorem lub Restauracją).

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

II. Punkt kontaktowy

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz się z nami kontaktować w drodze listownej na adres Olkusz ul. Parcze 96 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: manager@moodro.pl

III. Cel i podstawy przetwarzania danych w tym danych osobowych, kategorie danych osobowych, które przetwarzamy oraz wymóg lub dobrowolność ich podania

 1. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu

  Logi serwera

  Każda czynność Użytkownika w Internecie w tym korzystanie z serwisów internetowych np. wejście na określoną stronę www, kliknięcie w określony link (odnośnik) w celu wyświetlenia konkretnej strony internetowej, przesłanie danych wpisanych do formularza on-line, zalogowanie się do konta klienta, wiąże się z wymianą informacji pomiędzy przeglądarką internetową Użytkownika a serwerami uczestniczącymi w realizacji żądań Użytkowników. Podobna obustronna komunikacja występuje także w przypadku naszego Serwisu. W każdym przypadku, w którym Użytkownik odwiedza Serwis, przeglądarka internetowa z której korzysta Użytkownik wymienia z serwerem na którym umieszczony jest Serwis dane, niezbędne dla nawiązania i utrzymania połączenia z Serwisem. Wymiana informacji obejmuje w szczególności informacje dotyczące:

  • czasu dokonania zdarzenia – data i godzina nadejścia zapytania i czasu przesłania odpowiedzi;
  • rodzaju zdarzenia;
  • numeru IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie i do którego wysłana została odpowiedź;
  • statusu dostępu/ kodu odpowiedzi http;
  • przesyłanych ilości danych;
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

  Powyższe dane zapisywane są w logach serwera, który utrzymuje Serwis. Dane zawarte w logach nie są kojarzone z danymi pozwalającymi na identyfikację konkretnych osób, niezbędne są natomiast w celu administrowania Serwisem w tym zapewnienia poprawnego działania, stabilności i bezpieczeństwa Serwisu a także poznania preferencji użytkowników w tym ustalenia sposobu korzystania z Serwisu. W przypadku uznania, że wskazane powyżej dane stanowić mogą w konkretnych warunkach dane osobowe, przetwarzanie tych danych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w związku z realizacją twojego żądania wyświetlenia zawartości Serwisu oraz korzystania z niego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jako uzasadniony interes administratora danych jakim jest zapewnienie utrzymania i technicznej możliwości wyświetlania Serwisu a także analiza jego działania. 

  Korzystanie z Internetu wymaga wymiany wskazanych powyżej informacji. Użytkownik może zapewnić sobie jednakże wyższy poziom anonimowości, korzystając np. z wirtualnych sieci prywatnych czy sieci TOR.

  Pliki cookies (ciasteczka)

  Czym są cookies?

  Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), tj. małe pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła do przeglądarki, z której korzysta Użytkownik podczas korzystania z tej strony oraz które przeglądarka Użytkownika wysyła z powrotem przy wejściach na stronę internetową. Pliki cookies przechowywane są w pamięci trwałej (np. dysku) urządzenia (tj. komputer, laptop, tablet, smartfon) Użytkownika korzystającego ze strony internetowej. Pliki cookies stanowią prawnie dopuszczalne i użyteczne narzędzie, służące np. utrzymaniu połączenia Użytkownika ze stroną internetową, zapamiętywaniu dokonanych przez Użytkownika czynności np. zakupowych, analizowaniu skuteczności projektu strony internetowej, działań sprzedażowych i reklamy oraz w sprawdzaniu tożsamości Użytkowników prowadzących transakcje w systemie on-line.

  W jaki sposób Serwis wykorzystuje pliki cookies?

  Serwis wykorzystuje następujące typy plików cookies:

  cookies sesyjne - wykorzystywane podczas sesji danej przeglądarki i przechowywane je na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  W ramach pliku cookies zapisywane są informacje dotyczące: danych komputera i urządzeń mobilnych oraz przeglądarek używanych do przeglądania stron internetowych.

  Cele w jakich są wykorzystywane: tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia poprawę jej zawartości oraz struktury; określenie profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów promocyjnych przez sieci reklamowe.

  Wpływ braku akceptacji cookies dla działania Serwisu: może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej oraz na sposób jej wyświetlania w przeglądarce.

  cookies trwałe - przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  W ramach pliku cookies zapisywane są informacje dotyczące: danych komputera i urządzeń mobilnych oraz przeglądarek używanych do przeglądania stron internetowych.

  Cele w jakich są wykorzystywane: tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia poprawę jej zawartości oraz struktury; określenie profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów promocyjnych przez sieci reklamowe.

  Wpływ braku akceptacji cookies dla działania Serwisu: może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej oraz na sposób jej wyświetlania w przeglądarce.

  Serwis potwierdza i gwarantuje, że przetwarzanie plików cookies lub uzyskiwanie dostępu do nich, nie powoduje na urządzeniach Użytkownika (np. komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach) lub w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu, jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych.

  Google Analitics - Serwis korzysta narzędzia do analizy ruchu na stronie internetowej Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). W ramach Google Analytics zbierane mogą być dane dotyczące użytkowników oraz aktywności użytkowników w ramach Serwisu dotyczące w szczególności: języka przeglądarki internetowej, nazwy strony, którą ogląda użytkownik, danych dotyczących urządzenia, z którego korzysta użytkownik w tym danych dotyczących rozdzielczości, adresu IP, logów serwera, dane dotyczące lokalizacji, wieku użytkownika, płci użytkownika. Google Analitics wykorzystuje pliki cookies w celu analizy zachowań użytkowników Serwisu.

  W jaki sposób Użytkownik Serwisu może kontrolować korzystanie z plików cookies przez Serwis?

  Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki oraz ich nieusuwanie. Powszechnie używane przeglądarki internetowe (Chrome, Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Internet Explorer, Microsoft Edge) pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies, przy czym domyślnie zazwyczaj jest on włączony.

  Użytkownik może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć możliwość przetwarzania plików cookies w ramach swojego urządzenia poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na takie działania. Instrukcja w jaki sposób wyłączyć lub ograniczyć przetwarzanie plików cookies w ramach danego typu przeglądarki, dostępna jest powszechnie w Internecie [m.in](http://m.in/).:

  • dla Firefox: [https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek,
  • dla Internet Explorer: [https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies](https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
  • dla Chrome: [https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl](https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)
  • dla Opery: [https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/](https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/)

  W powyższym zakresie informujemy, że ograniczenie stosowania określonych plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 2. Udzielenie odpowiedzi na twoje zapytanie / żądanie

  Jeżeli zwróciłeś się do nas z jakimkolwiek zapytaniem w szczególności dotyczącym Serwisu jak również świadczonych przez nas usług lub oferty, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza kontaktowego czy czatu, podając nam dobrowolnie swoje dane identyfikacyjne, kontaktowe (ewentualnie imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) lub inne informacje, będziemy przetwarzać podane przez ciebie dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu niezbędnym dla realizacji twojego żądania. Dane przekazane w związku, z kontaktem który inicjujesz, nie będą wykorzystywane bez twojej odrębnej zgody w innych celach.

  W zakresie związanym z realizacja twojego zapytania / żądania: sam inicjujesz działania oraz podajesz nam swoje dane w szczególności dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Podanie danych jest dobrowolne jednakże abyśmy mogli odpowiedzieć na twoje zapytanie, powinieneś pozostawić dane pozwalające nam zrealizować tą czynność.

 3. Konto Klienta, zawarcie i realizacja Umowy

  Rejestrując Konto Klienta, w toku rejestracji, podałeś nam swoje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe identyfikacyjne. W związku z faktem, że sam podejmujesz decyzję o rejestracji Konta Klienta, przetwarzać będziemy podane przez ciebie dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu niezbędnym do podjęcia działań na twoje żądanie. W zakresie w jakim założenie Konta Klienta stanowi warunek złożenia Zamówienia, podanie danych wymaganych przez formularz rejestracyjny jest obowiązkowe, w tym brak podania lub podanie nieprawidłowych danych, spowodować może brak realizacji Zamówienia.

  Dane osobowe przekazane przez ciebie w związku ze złożeniem zamówienia w sklepie internetowym przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu niezbędnym dla wykonania zawartej z Użytkownikiem Umowy w tym w szczególności umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu i jego usług, korzystania ze sklepu internetowego, składania i realizacji Zamówień w tym ich dostawy a także realizacji reklamacji. W celu związanym z realizacją Zamówień (w tym składania i realizacji zamówień, zawarcia Umowy, rozliczenia i zapłaty za Zamówienie, realizacji dostawy, obsługi reklamacji) wymagamy podania następujących kategorii danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma), dane firmowe (nazwa, forma działalności, NIP, dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym lub CEiDG), dane adresowe (adres siedziby, adres korespondencyjny), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), informacje dotyczące sposobu płatności, informacje dotyczące dostawy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Użytkownik nie poda danych oznaczonych w formularzach jako obowiązkowe lub poda nieprawdziwe dane, w zależności od zakresu danych, których Użytkownik nie podał, może to ograniczyć lub wyłączyć możliwość realizacji Zamówienia lub wystawienia dokumentów księgowych na życzenie Użytkownika (tj, paragon z NIP czy faktura).

 4. Cele marketingowe

  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, które otrzymaliśmy od ciebie, bez konieczności uzyskiwania twojej odrębnej zgody, w celach marketingowych w tym przesłania ci informacji handlowych, dotyczących produktów i usług własnych (tj. RESTAURACJI), jako nasz prawnie uzasadniony interes. Jednakże twoja odrębna zgoda jest niezbędna, abyśmy mogli przesłać ci informacje handlowe za pośrednictwem udostępnionego przez ciebie adresu e-mail lub w drodze telefonicznej (rozmowy czy za pośrednictwem SMS). W zakresie związanym z realizacją celu, przetwarzać możemy podane przez użytkownika dane identyfikacyjne, dane umożliwiające kontakt, dane dotyczące twojej reakcji na podjęte przez nas czynności.

 5. Prawnie uzasadniony interes Administratora

  Przetwarzamy dane dotyczące Użytkowników także w innych niż wskazane powyżej przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Owym prawnie uzasadnionym interesem jest w naszej ocenie:

  1. monitorowanie aktywności użytkowników w ramach Serwisu, tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań użytkowników, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (dane przetwarzane w ramach logów serwera, informacje zawarte w ciasteczkach, Google Analitics);
  2. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług (dane przetwarzane w ramach logów serwera, informacje zawarte w ciasteczkach); 
  3. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
  4. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  5. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Jeżeli poprosimy cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie w dodatkowych celach, niewskazanych w niniejszym dokumencie, zostaniesz przez nasz poproszony o wyrażenie takiej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku zaistnienia innych celów i podstaw przetwarzania, zobowiązujemy się do wypełnienia wobec ciebie stosownych obowiązków informacyjnych nałożonych przez przepisy RODO w tym w szczególności w zakresie obowiązku informacyjnego.

IV. Skąd pozyskaliśmy twoje dane

Dane dotyczące użytkowników, pozyskiwane są zasadniczo w wyniku działań samych Użytkowników i pochodzą z dwóch głównych źródeł.

Pierwszą kategorię stanowią dane uzyskiwane w związku z korzystaniem z Serwisu, zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Do tych kategorii danych należą przede wszystkim dane zawarte w logach serwera, dane zawarte w plikach cookies czy dane zbierane przez narzędzie Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony internetowej.

Drugą kategorię stanowią dane, które zostały dobrowolnie udostępnione przez samych Użytkowników, w szczególności w związku z kontaktem przez nich zainicjowanym, założeniem Konta Klienta, złożeniem Zamówienia czy zawarciem Umowy. Dotyczy to danych przesyłanych np. za pośrednictwem wiadomości elektronicznych, formularzy, czatu.

Jeżeli pozyskamy dane w sposób inny niż bezpośrednio od ciebie, np. w związku z czynnościami pozyskiwania leadów, poinformujemy cię o tym udzielając stosownych informacji zgodnie z art. 14 RODO.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które realizują na naszą rzecz usługę analityki związanej z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, usługi informatyczne w tym w zakresie usługi utrzymania Serwisu, podmiotom zapewniającym środki komunikacji elektronicznej (w tym mail, SMS) a także przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zapewniające realizację usług powiadomień SMS w razie wdrożenia takich rozwiązań.

Dbamy o to, aby przekazanie twoich danych dotyczyło wyłącznie zakresu związanego z zakresem usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty i tylko w niezbędnym zakresie, zgodnie z zasadą minimalizacji. 

Odbiorcami danych są w szczególności:

 • Retail Solution Poland sp. z o.o. oraz spółki grupy kapitałowej do której należy Retail Solution Poland sp. z o .o.
 • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
 • Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.

Narzędzie do analizy ruchu na stronie internetowej zapewniane jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Informacje przekazywane w związku z działaniem narzędzia, mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o Program Tarcza Prywatności UE-USA ([https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008](https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008)). 

VII. Okres przechowywania danych

Dane które uzyskujemy w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu, przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przetwarzane będą do czasu utraty przez te dane waloru przydatności dla realizacji tych celów.

Dane zawarte w logach serwera przechowywane są przez czas nieokreślony jako źródło danych służący do administrowania serwisem oraz oceny efektywności. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników Serwisu.

Dane osobowe użytkowników, którzy kierują do nas różne zapytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości przesyłanych na naszą skrzynkę mailową oraz za pośrednictwem czatu, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, jak również w przypadku, gdy przekazane informacje lub dane związane mogą być z naszą odpowiedzialnością wobec Użytkownika lub osób trzecich albo naszymi prawami lub roszczeniami, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu upływu okresu przedawnienia, które zależne będzie od rodzaju roszczenia.

Dane osobowe przekazane nam w celu realizacji zawartej Umowy w tym realizacji Zamówienia, przechowujemy przez okres wykonania zawartej z tobą Umowy a po jej zakończeniu do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy (najczęściej 3 lata) albo do dnia wygaśnięcia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (w tym obowiązku przechowywania dokumentacji dla celów rachunkowości i podatkowych), w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. 

Administrator uprawniony jest także do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających przez czas, niezbędny dla wygaśnięcia obowiązków związanych z zasadą rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych w związku z obowiązkiem udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez odpowiednie organy publiczne.

Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

VIII. Twoje prawa

W odniesieniu do danych osobowych użytkowników przetwarzanych przez Administratora, użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przeniesienia danych.

W przypadku, gdy przetwarzamy twoje dane na podstawie udzielonej przez ciebie zgody, przysługuje ci prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.